Nieuws

defheaderoptiemodel

Jaarverslag 2015

Goed gevaren

 

In de begroting voor 2015 hadden we als thema "Op koers en scherper aan de wind". Terugkijkend op het afgelopen jaar, mogen we concluderen dat we goed gevaren hebben. We passeerden op onze tocht mooie bakens, waaronder de vaststelling van onze Visie Wonen & Zorg, de start van de bouw van de Woonservicezone in Beilen en de fusie met collega corporatie SHBB uit Borger.

 

Infographic jaarverslag 2015

 

 

Wonen & Zorg

In het werkgebied van Woonservice is sprake van een dubbele vergrijzing. De ouderen worden steeds ouder en door veranderende wetgeving zijn veel ouderen 'aangewezen' op een woning van Woonservice. In 2015 formuleerden we hiervoor onze Visie op Wonen & Zorg en gaven we hieraan uitwerking door de in gebruik name van de eerste personenlift, een innovatief project waarmee we de komende jaren nog meer gezinswoningen levensloopbestendig willen maken. Tevens zijn we mede-initiator van de modelwoning Langer Thuus in Beilen.

  

Huurderstevredenheid

Onze huurders geven in onze periodieke klanttevredenheidsonderzoeken aan dat het goed wonen is bij Woonservice. Ook de visitatiecommissie heeft ons in 2015 beoordeeld. Met een gemiddeld rapportcijfer van ruim een 8 mogen we echt trots zijn op de koers die we de afgelopen vier jaar gevaren hebben.

 

Duurzaam & betaalbaar

Woonservice investeerde het afgelopen jaar volop in duurzaamheid en het beperken van de woonlasten voor onze huurders, onder andere door de plaatsing van zonnepanelen. De komende jaren blijven we investeren in duurzame maatregelen, in 2016 hebben we hiervoor € 2,- miljoen gereserveerd.

 

In 2015 kozen we ervoor om - mede door de uitkomsten van het woonlastenonderzoek dat door alle Drentse woningcorporaties in 2014 is uitgevoerd - om gematigd om te gaan met de huurverhoging. Met een huurpercentage van gemiddeld 57% van de maximaal redelijke huurprijs kent Woonservice relatief lage huurprijzen.

 

Voor huurders die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen biedt Woonservice budgetcursussen aan, onder andere via de Stichting Knip. Door ons actieve incassobeleid, waarin persoonlijk contact met de huurder centraal staat, kunnen we de gevolgen van huurachterstand voorkomen en huurders structureel helpen. Zodat financiële en sociale uitsluiting - of nog erger - huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

 

Bijzonder gewoon

De komende jaren staan we voor mooie uitdagingen. Het imago van de sector staat nog steeds onder druk en het is onduidelijk hoe de Woningwet voor Woonservice en geheel Drenthe gaat uitpakken. Voor 2016 heeft Woonservice de bakens inmiddels opnieuw uitgezet. Onder het motto 'Bijzonder gewoon' werken wij gewoon aan bijzonder goed wonen, voor mensen die daarin niet zelfstandig kunnen voorzien.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.