Nieuws

defheaderoptiemodel

Icare stopt nieuwbouw zorgwoningen Westerbork

 

De nieuwbouw van 48 zorgwoningen op de locatie van ‘boerderij Zinger’ aan de Hoofdstraat in Westerbork gaat definitief niet door. Dat heeft Icare besloten in afstemming met Woonservice Drenthe. Aanleiding hiervoor waren de resultaten van onderzoek naar toekomstige zorgbehoefte en behandelvraag van bewoners uit Westerbork in relatie tot de visie van Icare op zorg en vastgoed.

 

"We willen zorgdragen voor voldoende passende huisvesting in Westerbork en omgeving voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en gespecialiseerde verpleging nodig hebben’, geeft woordvoerder Inge Lups van Icare aan. "De locatie van ‘boerderij Zinger’ aan de Hoofdstraat in Westerbork leek geschikt hiervoor. Echter, de zorg is de laatste jaren sterk veranderd. Van mensen wordt tegenwoordig verwacht dat ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als er zorg nodig is. Mensen komen daardoor niet of pas veel later in hun leven in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen en hebben dan meer en zwaardere zorg nodig. Dat heeft invloed op wat er aan huisvesting nodig is. Daarom heeft Icare de afgelopen periode nader onderzoek gedaan naar de toekomstige zorgvraag en zorgbehoefte van mensen in Westerbork. Daaruit is gebleken dat de vraag naar huisvesting met zorg voor mensen met lichamelijke klachten sterker afneemt dan eerder verwacht, terwijl de vraag naar huisvesting met gespecialiseerde verpleging voor mensen met dementie juist sterker toeneemt dan eerder werd aangenomen.

De beoogde locatie aan de Hoofdstraat biedt onvoldoende mogelijkheden voor Icare om goed in te spelen op wat mensen met dementie nodig hebben. Vanuit onze visie willen we deze mensen een sfeervolle en huiselijke, vertrouwde en veilige omgeving bieden. Dat vraagt om een ander concept dan de eerdere plannen. We bekijken nu de mogelijkheden die Altingerhoes daartoe biedt.’

 

Goede afspraken

Icare heeft de consequenties van haar besluit goed afgestemd met Woonservice Drenthe. Woonservice zou de woningen bouwen voor de mensen die er zouden gaan wonen. Woonservice kijkt naar een goede invulling van het terrein aan de Hoofdstraat in Westerbork. Icare wil haar visie en plannen voor het toekomstige zorgaanbod met de gemeente Midden-Drenthe verder blijven afstemmen.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.