Nieuws

defheaderoptiemodel

De woningwet in de praktijk

Sinds 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. In de nieuwe woningwet staat wat alle woningcorporaties moeten doen. Dit betekent niet dat alles verandert. De voornaamste taak van woningcorporaties is en blijft het zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee. Woonservice verhuurt bijna 5000 woningen in 48 dorpen en kernen in de provincie Drenthe. Samen met gemeenten in ons werkgebied maken wij afspraken over wat er moet gebeuren. Soms worden oude woningen gesloopt en bouwen we er nieuwe woningen bij. Zo blijven wijken en buurten prettig om te wonen.

 

 

Huren moeten passen bij het inkomen
In de nieuwe woningwet staat duidelijker wie in welk huis mag wonen. Zo moet de huur van een huis, passen bij het inkomen en de huishoudsamenstelling van een nieuwe huurder. De goedkoopste woningen zijn vooral voor mensen met een lager inkomen. De mensen die meer kunnen betalen komen minder vaak in aanmerking voor een goedkopere woning. Woonservice maakte al plannen met gemeenten. In de nieuwe wet staat preciezer omschreven hoe dat voortaan moet verlopen.

 

Investeren in eigen huurders
Corporaties en gemeenten overleggen straks samen welke activiteiten de corporatie onderneemt om wonen nog prettiger, veiliger en leuker te maken. In de nieuwe wet staat heel duidelijk omschreven welke activiteiten onder leefbaarheid vallen en waaraan corporaties mogen meebetalen. Zo is het nieuw dat corporaties alleen nog maar mogen meebetalen aan activiteiten van eigen huurders. Sponsoring mag niet meer.

 

Meer ruimte voor huurders om het zelf te doen
De nieuwe woningwet geeft huurders meer ruimte om samen vorm te geven aan wonen. Het oprichten van een wooncoöperatie is makkelijker gemaakt. Woonservice staat open voor huurders die meer regie over hun woning en woonomgeving willen. Wie durft de handschoen op te pakken? De deur staat open en de koffie is klaar.


Uw mening telt nu nog meer mee
Huurdersorganisaties krijgen een grotere rol en mogen over sommige zaken meebeslissen. Bijvoorbeeld over fusies. Huurders hebben nu dus meer te vertellen over wat Woonservice doet. Uw mening is belangrijk! Wilt u ook meepraten over wonen in uw omgeving? Meld  u dan aan bij Samen  Sterk: de huurdersvereniging van Woonservice via www.huurderssamensterk.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.