Nieuws

defheaderoptiemodel

Borger-Odoorn en Woonservice bouwen verder op ontwikkelingen De Monden

In het document ‘Gebiedsontwikkelingsprogramma De Monden’ hebben de gemeente Borger-Odoorn en woningcorporatie Woonservice de visie, de ontwikkelingen en de activiteiten beschreven voor de dorpen Valthermond en 2e Exloërmond. Dit programma is een verdere uitwerking van de dorpsontwikkelingsprogramma’s waarin in 2009 een start is gemaakt.

Een goede leef- en woonomgeving in de Monden. Die behouden en waar dat kan verbeteren. Daar willen gemeente en Woonservice zich, samen met de inwoners, voor inzetten.


Het volledige document kunt u hieronder downloaden.


Proces
Het proces dat is doorlopen had beter gekund. Zowel de gemeente Borger-Odoorn als Woonservice hadden een betere participatie met dorpsbewoners kunnen bevorderen. Hiervan hebben beide organisaties geleerd.

“Een breed draagvlak is belangrijk en daarop blijven we de komende tijd sturen”, aldus Fera Oldenziel, manager Klant en Markt bij Woonservice. “Wanneer bewoners ideeën hebben om de leefbaarheid een positieve impuls te geven, dan staan wij daarvoor open, we hebben een gezamenlijk belang”.

Het college van burgemeester en wethouders en Woonservice hebben ingestemd met het document en beschouwen het gebiedsontwikkelingsprogramma als gezamenlijk document en uitgangspunt voor toekomstige plannen in het gebied. Gemeente en Woonservice geven met dit programma ook de intentie weer om gezamenlijk op te trekken en nieuwe projecten aan te pakken. Het document wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Ook zullen de relevante partners van gemeente en Woonservice op de hoogte worden gesteld


Lokale kracht

Er gebeurt al veel in de dorpen. Dit blijkt ook duidelijk uit het Gebiedsontwikkelingsprogramma. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Waark Veur Joe. Binnen dit project bouwen mensen werkervaring op waardoor de sprong naar een betaalde baan kleiner wordt. Een ander mooi voorbeeld van een initiatief vanuit de dorpsbewoners is de buurtmoestuin in 2e Exloërmond. Er is veel lokale kracht. Deze krachten zien, ondersteunen en verbinden kan leiden tot nieuwe projecten en verdergaande ontwikkelingen waar grote groepen inwoners baat bij hebben. De gemeente Borger-Odoorn en Woonservice willen hierin blijvend ondersteunen.


Uitdagingen

Dat er uitdagingen liggen in het Mondengebied is duidelijk. Eén van deze uitdagingen is de krimp in de regio. Ook hierbij is inbreng van dorpsbewoners onmisbaar.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.